Bậc Thầy Diệt Quỷ Phần 1 - Constantine Season
Cô Bé Người Gỗ - Pinocchio (2014) (16/16)
Gánh Xiếc Kì Quái - American Horror Story Fre
Báo Thù Phần 4 - Revenge Season 4 (2014) (
Huyền Thoại Atlantis Phần 2 - Atlantis Seaso
Ma Cà Rồng Nguyên Thủy Phần 2 - The Originals
Săn Lùng Quái Vật Phần 4 - Grimm Season 4 - 2
Tân Thần Điêu Đại Hiệp - The Condor Heroes -
Danh Môn Ám Chiến - Over Achievers - 2014 - T
Bảy Viên Ngọc Rồng Kai - Dragon Ball Kai S
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các - A Legend Of Shaolin
Đế Chế Ngầm 2 - Boardwalk Empire 2 (2011) VI
Đế Chế Ngầm 3 - Boardwalk Empire 3 (2012) VI
Tân Thần Y Đại Đạo - New Legend God of Medici
Mười Năm Yêu Em - Ten Years of Love (2014) VI
Đối Mặt - Spring Love (2013) - FFVN - (14/14)
Nữ Tuần Án (1998) - THVL2 Online - (72/72)
Chế Tạo Mỹ Nhân (2014) VIETSUB - (27/40)
Thuần Huyết 1 - True Blood 1 (2008) VIETSUB -
Thuần Huyết 3 - True Blood 3 (2010) VIETSUB -
Thuần Huyết 4 - True Blood 4 (2011) VIETSUB -
Thuần Huyết 5 - True Blood 5 (2012) VIETSUB -
Thuần Huyết 6 - True Blood 6 (2013) VIETSUB -
Thuần Huyết 7 - True Blood 7 (2014) VIETSUB -
Vệ Tử Phu - The Virtuous Queen Of Han (2014)
Người Sắt - Iron Man (2014) VIETSUB - (18/18)
Ngày Xuân Của Tôi - My Spring Day (2014) VIET
Đại Dược Phường - All That Is Bitter Is Sweet
Ngày Xửa Ngày Xưa 2 - Once Upon A Time 2 (201
Ngày Xửa Ngày Xưa 3 - Once Upon A Time 3 (201
Cô Nàng Đáng Yêu - My Lovely Girl (2014) VIET
Tổ Quốc 2 - Homeland 2 (2012) VIETSUB (12/12)
Tổ Quốc 1 - Homeland 1 (2011) VIETSUB (12/12)
Tổ Quốc 3 - Homeland 3 (2013) VIETSUB - (12/1
Đẻ Mướn - Two Mother (2014) - FFVN - (100/100
Đế Chế Ngầm 4 - Boardwalk Empire 4 (2012) VI